Easy-Regn AS

Versjon 25.00.04 – MVA oppgave for 2022

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Det gjøres oppmerksom på at årsavslutning fra 2021 til 2022 må gjøres i versjon 25. (Du kan alltid laste ned siste i versjon 25 serien).

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • MVA oppgaven er ny. Utskriften viser de nye kodene. Foreløpig må denne leveres manuelt på skatteetaten.no. Det kan imidlertid lastes opp en XML fil med tallene til mva oppgaven hvis det er ønskelig. Det arbeides med bedre integrasjon mot skatteetaten.no.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 25.00.04