Easy-Regn AS

Versjon 23.00.34 – Merverdiavgift lav sats 6% frem 30.06.2021

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er lagt inn støtte for 6% lav merverdiavgift sats fra 31.10.2020 til 30.06.2021.
  • Videre er det foretatt korrigering av A-melding innsendelse grunnet endringer i Altinn.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 23.00.34