Easy-Regn AS

Versjon 23.00.32 – EHF – Mulighet for elektronisk faktura

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er nå mulig å sende fakturaer på EHF ved kun å aktivere dette. Ingen oppstarts kostnad. Pr i dag kr 10,- + mva pr EHF. Dette kan aktiveres for regnskapsklienten ved å velge Rediger, Elektronisk Fakturering, Compello oppsett, sett en hukk på Benytt EHF. Videre må det i firmaopplysningene settes inn SWIFT adresse for den bankkontoen som benyttes på fakturaen. Denne finner du på bankkontoutskriften til banken.
    • For å fakturere med EHF, er det bare å endre Fakturatype på kunden til EHF.
  • Minner om at det også kan sendes manuelle fakturaer (papir fakturaer) elektronisk til et trykkeri som sender ut disse mye rimeligere enn dette kan gjøres av selskapet selv. Pr i dag kr 11,- + mva for ordinær faktura inklusive porto, konvolutt, utsendelse og papir.
    • For å fakturere på papir kan Fakturatype på kunden endres til Compello Print.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 23.00.32