Easy-Regn AS

Versjon 23.00.13 – Merverdiavgift lav sats 6% fra 01.04.2020

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Permitteringer – rapportering i Altinn

  • Permitteringer skal rapporteres til altinn. Dette gjøres ved å stå på personen, velg Rediger, Permisjon/Permittering, legg inn nødvendig informasjon. Gjenta for de personene det gjelder.
  • Send inn A-melding på ordinært vis og dette blir rapportert.
  • For å se status kan det bestilles A06 i Altinn, hukke av for arbeidsforhold (Kun en måned for at dette skal virke) i svaret A07 ligger det egen fane som viser arbeidsforholdet og status på denne.
  • Når permittering opphører må dette legges inn på den enkelte person og rapporteringen skjer når en sender A-melding på ordinært vis.

 

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er lagt inn støtte for 6% lav merverdiavgift sats fra 01.04.2020 til 31.10.2020.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 23.00.13