Easy-Regn AS

Versjon 23.00.10 – Årsoppgjøret 2019/2020

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Det gjøres oppmerksom på at årsavslutning fra 2019 til 2020 må gjøres i versjon 23. (Du kan alltid laste ned siste i versjon 23 serien).

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 23.00.10

Klikk her for å laste ned versjonsnotat: Versjonsnotat

Klikk her for å laste ned veiledning til årsavslutning 2019/2020: Easy-Regn Bok 2019/2020

Klikk her for å laste ned installasjonsveiledningen: Installasjonsveiledning