Easy-Regn AS

Versjon 22.00.12 – Årsoppgjøret 2018/2019

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Det gjøres oppmerksom på at årsavslutning fra 2018 til 2019 må gjøres i versjon 22. (Du kan alltid laste ned siste i versjon 22 serien).

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 22.00.12

Klikk her for å laste ned versjonsnotat: Versjonsnotat

Klikk her for å laste ned veiledning til årsavslutning 2018/2019: Easy-Regn Bok 2018/2019

Klikk her for å laste ned installasjonsveiledningen: Installasjonsveiledning