Easy-Regn AS

Versjon 21.00.68 – Elektronisk utsendelse av manuelle fakturaer

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er nå mulig å sende alle manuelle fakturaer (papir fakturaer) elektronisk til et trykkeri som sender ut disse mye rimeligere enn dette kan gjøres av selskapet selv. Pr i dag kr 10,- + mva for ordinær faktura inklusive porto, konvolutt, utsendelse og papir. Ta kontakt så kan dette enkelt settes opp.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 21.00.68