Easy-Regn AS

Versjon 20.00.78 – Problemer med Altinn grunnet oppdatert Windows 10 – fikset

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Windows 10 ble oppdatert nylig noe som medførte at kommunikasjon med Altinn ble stoppet. Dette er nå rettet i denne versjonen.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 20.00.78