Easy-Regn AS

Versjon 20.00.69 – Kryptert lønnsslipp, Faktura vedlegg en fil m.m.

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Referanse feltet som kan benyttes i postering skjermbildet kommer nå med på kontoutskrift nummer, bilagsjournal m.m.
  • Ved sending av fakturaer med vedlegg på e-post, blir faktura og vedlegget samlet i en fil. (Ikke en fil for faktura og en fil for vedlegg som tidligere).
  • Ved sending av lønnsslipper på e-post er filene nå kryptert. Passordet er de 5 siste sifrene i personnummeret. Informasjon om passord star i e-posten som sendes den ansatte.
  • Det er kommet ny Utskrift lønn knapp som kan benyttes direkte i Ansatt skjermbildet.
  • Vi minner om at det er mulig å sende EHF faktura, ta kontakt hvis dette er aktuelt.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 20.00.69