Easy-Regn AS

Versjon 20.00.48 – Ny lønnsart – Trekk i lønn for ferie

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er lagt inn ny beskrivelse som skal benyttes ved trekk i lønn ved ferie. Fremkommer i feltet “Beskrivelse” når en lager lønn eller feriepenger. Denne lønnsarten kan bli negativ.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 20.00.48