Easy-Regn AS

Versjon 20.00.40 – EHF – Mulighet for elektronisk faktura

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Programmet er klargjort for EHF (elektronisk faktura som blir mer og mer vanlig at mottaker vil ha. F.eks. stat og kommune).
  • Ta kontakt for oppkobling dersom dette er aktuelt for dere.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 20.00.40