Easy-Regn AS

Versjon 20.00.34 – Skattemelding merverdiavgift – ny mva oppgave

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Skattemelding merverdiavgift – ny mva oppgave fra termin 1-2017 er klar til bruk.
  • Nytt skjermbilde ved utskrift, samt mulighet for innleggelse av forklarende tekst.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 20.00.34