Easy-Regn AS

Versjon 19.00.33 – Faktura, lønnsslipper og utskrifter på e-post

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er nå mulig å sende Faktura, lønnsslipper og utskrifter generelt på e-post. Det må installeres en skriver som heter pdfFactory Pro for å kunne gjøre dette, samt at det må gjøres noen instillinger oppsett av e-post, epostserver m.m. Ta Kontakt for å få hjelp til oppsettet hvis du ønsker å benytte dette.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 19.00.33