Easy-Regn AS

Versjon 19.00.11 – Lønn sammenstillingsutskrift – ansatte og totalt

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

 • Det er nå laget sammenstillingsutskrift både til utlevering til den enkelte ansatte og for å kunne kontrollere mot bestilt rapport fra altinn. Utskriftene finnes under Lønn, Utskrifter, Lønnsutskrifter og Lønns sammenstilling. Dette kan gjøres på både i år og i fjor. Det er bare å velge årstallet før en går inn på utskrifter. Det kan velges mellom følgende utskrifter
  • En for hver ansatt.
   • Det er også mulig å velge å sette inn navn og adresse for lettere å sende i konvolutt.
   • Denne utskriften skal sendes ut til hver ansatt.
  • Alle summert.
   • Denne er summer av alle ansatte og er til rent kontrollformål.
  • A-06 melding format.
   • Denne er svært lik den meldingen som kan bestilles inne på www.altinn.no.
   • Benyttes til kontroll mot innsendt til altinn for ønsket periode.

Kontroller av innsendte meldinger mot altinn:

 • Det kan foretas en kontroll av lønnsopplysninger i Easy-Regn mot det som altinn har mottatt.
  • For å hente utskrift fra altinn:
   • Logg inn på altinn, velg selskap, klikk på Skjema og tjenester, søk på A06, send inn forespørsel for ønsket periode.
   • I løpet av svært kort tid (ofte sekunder) får du en tilbakemelding som heter A07 Avstemmingsinformasjon for år xxxx, måned xx-xx, i min meldingsboks.
   • Åpne denne og filen avstemmingsinfo.ods. Dette er et regneark.
   • Det anbefales å velge utskrift på en side og med smale marger.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 19.00.11