Easy-Regn AS

Versjon 19.00.04 – Årsoppgjøret 2015/2016

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Det gjøres oppmerksom på at årsavslutning fra 2015 til 2016 må gjøres i versjon 19. (Du kan alltid laste ned siste i versjon 19 serien).

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 19.00.11

Klikk her for å laste ned versjonsnotat: Versjonsnotat

Klikk her for å laste ned veiledning til årsavslutning 2015/2016: Easy-Regn Bok 2015/2016

Klikk her for å laste ned installasjonsveiledningen: Installasjonsveiledning