Easy-Regn AS

Versjon 18.00.39 – Lønn – div. endringer

Ny versjon kan alltid lastes ned med en gang. Programmet tar selv hensyn til tidligere år. Det er ikke nødvendig å installere versjoner som ligger mellom den versjonen du allerede har installert. Siste versjon vil alltid være tilstrekkelig.

Du kan velge om du vil starte installasjonen direkte eller først laste ned programmet og deretter installere programmet.

Følgende endringer er foretatt i programmet:

  • Det er i lønnsopplysninger lagt inn hukk for hoved eller bi arbeidsgiver. Settes hukk her benyttes kun prosentsats.
  • Opprinnelig ansettelsesdato er satt inn som eget felt under «Stilling». Dette er et felt som ikke rapporteres på A-melding, men som gir informasjon om når personen startet i virksomheten.
  • Timelister, visning av kolonnenavn. Det er lagt inn redigering og visning av kolonnenavn ved timeregistrering for å lette oversikten ved registrering.

Klikk her for å laste ned ny versjon: Versjon 18.00.39